Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Skriv som journalisterna

Här tränas man i att tänka som en journalist när man skall skriva en artikel. Dessutom får man öva på att tolka journalistiska budskap.

Skriv som journalisterna

Det är svårt att skriva intressant, så att många, eller helst alla, vill läsa det du skrivit. Genom att titta på hur journalister skriver texter kan du lära dig mycket. Det betyder inte att allting som skrivs av journalister är bra, men de använder sig av metoder som är bra. 

Ett lektionstips från Mediekompass.