Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Skapa källförteckning med hjälp av LIBRIS enligt Harvardsystemet

Ett bra tips för den som söker efter böcker och som behöver göra poster till sin källförteckning.

LIBRIS är en nationell söktjänst med information om böcker och andra media på högskole-, universitets- och forskningsbibliotek samt vissa folkbibliotek i Sverige. 

Sök fram din bok med hjälp av ISBN-numret som brukar stå bak på boken. När rätt bok visas, klicka på "skapa referens" och kopiera texten till din egen källförteckning. Sedan kan du välja bland olika sätt att skriva en referens.

LIBRIS är Kungliga Bibliotekets katalog, där böcker som finns på svenska bibliotek finns registrerade.