Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Redigera och kommentera texter

Vad ska jag tänka på när jag redigerar min text och kommenterar de andra deltagarna

Vi kommer under den här studiecirkeln redigera och kommentera varandras texter. På det sättet tränar vi oss att läsa texter kritiskt och hitta sätt att förbättra dem. Ingen bok skrivs färdig från första till sista sidan, den redigeras alltid.

Tänk på det här:

  • Koncentrera dig på det som är bra och har potential. Beröm varandra. Se möjligheterna i varandras texter!
  • Låt texten vila. Om du återkommer till texten en vecka eller en månad senare ser du den med helt andra ögon. 
  • Läs dina texter som om de var någon annans. 
  • Leta efter klyschor och uttjatade liknelser eller talspråk.
  • Flyter dialogen naturligt?
  • Tappas någon karraktär bort?
  • Gestaltar författaren viktiga passager i berättelsen?
  • Bryr sig författaren om sina karaktärer. Skildras viktiga händelser snabbt och sporadiskt? Exempelvis om karaktärens hus brinner ned men påverkar inte berättelsen.

Bild artikelikonen CC BY-SA @Ildar Sagdejev