Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Klarpråkstestet

Med hjälp av Klarspråkstestet kan du ta reda på hur begriplig en text är.

Klarpråkstestet

Testen hjälper dig att se vad som ökar och vad som minskar begripligheten, och hur du kan bearbeta texten. Testet är anpassat till förvaltningsbeslut men kan även användas för brev och liknande texter. Du kan testa både utkast och färdiga texter.

 Testet består av ett antal frågor om texten som du ska besvara. Som stöd får du förklaringar, exempel och råd i anslutning till varje fråga.

När du svarat på alla frågor får du ett ett omdöme och tips om hur du kan bearbeta texten för att göra den mer begriplig.