Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Allmänna skrivtips

Det finns vissa tips som är bra att tänka på, oavsett vilken typ av text man skriver. Det gäller både struktur, innehåll och språkbruk.

Allmänna skrivtips

På sidan finns några av de viktigaste sakerna att tänka på när man skall skriva. Exempel och checklista underlättar.

I vänsterkolumnen hittar du andra tips om skrivande, olika slags texter och retorik.