Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vad är lättläst?

Det finns många olika anledningar till att man har svårt att läsa. Lättlästa texter är då ett välkommet hjälpmedel. Men vad innebär det att en text är lättläst? Här kan du ladda ner en skriften; Vad är lättläst? av Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg som resonerar kring begreppet lättläst.

Vad är lättläst?

Några grupper som har behov av lättlästa texter:

  • Barn, ungdomar och vuxna som håller på att lära sig läsa
  • De som har svårt att lära sig läsa
  • Barn, ungdomar och vuxna som har koncentrationssvårigheter som ADHD
  • Barn, ungdomar och vuxna som har neuropsykiatriska störningar som autism eller Asperger
  • Barn, ungdomar och vuxna med en utvecklingsstörning
  • Barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning
  • Barn, ungdomar och vuxna med en språkstörning
  • Barn, ungdomar och vuxna som är läsovana
  • Barn, ungdomar och vuxna som har en annan språklig och kulturell bakgrund än svensk