Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Swedish for all

Svenska för alla är för den som vill börja att lära sig svenska på egen hand. Under fliken Sfi - steg/Learning steps finns massor av filmer där du kan träna på att lära dig de första stegen i svenska.

Swedish for all

"The idea for this website when we became aware of that many recently arrived people must wait too long before starting Sfi – Swedish for Immigrants."

Idén till denna webbplats väcktes då det är många nyanlända som måste vänta på att påbörja sfi - svenska för invandrare.