Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare

En rapport som beskriver modersmålsbaserade sfi-undervisning och en undersökning av kursdeltagarnas syn på modersmålets roll för lärandet.

SFI på Hyllie Park Folkhögskola kännetecknas av det modersmålsbaserade arbetssättet. Målgruppen är studerande med kort utbildningsbakgrund. Kursen har fram till januari 2010 tagit emot studerande som varit bosatta i Sverige i minst tre år

En rapport från Malmö kommun i samarbete med Hyllie folkhögskola