Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kunskapsöversikt i grundläggande litteracitet för vuxna

Material för dig som är lärare och undervisar vuxna att lära sig läsa. Användbart för sfi eller svenska som andraspråk på en grundläggande nivå.

Materialet består av fristående webbtexter och ett 20-tal filmer, samt en kunskapsöversikt i bokform. Materialet för självstudier eller för kollegial utveckling.

På sidan finns också en sammanfattande kunskapsöversikt.