Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Hejsvenska!

Läromedel för den som aldrig talat svenska tidigare. Interaktiva planscher med ljud hjälper nybörjaren att ta de första stegen.

Hejsvenska!

Ett stöd för svenskinlärning och innehåller språkträning för analfabeter och lågutbildade.