Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Digitala verktyg för litteracitetsundervisningen

En uppdaterad lista över digitala och webbaserade verktyg som lämpar sig för grundläggande alfabetisering och läs- och skrivundervisning. Här hittar du konkreta tips på appar, program och andra digitala resurser.

Digitala verktyg för litteracitetsundervisningen

Lämplig för lärare inom vuxenutbildning i svenska för invandrare respektive i svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion..