Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

8 Sidor

Lättlästa nyheter.

8 Sidor

"8 SIDOR är en fri och självständig tidning som inte hör till något politiskt parti eller någon förening.

8 SIDOR är lätt att läsa och lätt att förstå.


Bokstäverna i 8 SIDOR är litet större än i en vanlig tidning.

Meningarna är kortare har inga svåra och ovanliga ord."