Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Språkrådet

Språkvård, råd och information.

Norsk språkråd er statens rådgivende organ i spørsmål som gjelder norsk språk – bokmål og nynorsk – både overfor offentlige institusjoner og allmennheten.

Tjenester och informasjon på nettesidene:

  • Ordbøker og ordlister 
  • Språkvern og språkstyrking 
  • Norsk språk og IKT 
  • Råd om språk 
  • Lover o.a. 
  • Hjelperåder og kurs 
  • Fakta om norsk - ...