Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nordisk miniordbok

Sök på ett ord på ett nordiskt språk och få det översatt till danska, svenska, nynorska, norskt bokmål, finska, grönländska, färöiska eller isländska. På norska, svenska och danska kan man även få höra hur orden uttalas. Finns även som gratis app.

Nordisk miniordbok

Ordet du skriver dyker upp i ett nedre fält. Gå dit och de nordiska orden dyker upp. Danskan och norskan läses upp och förklaras dessutom helt kort. Drygt 3000 ord finns med i Ordbogen.

Ordbogen finns även som app; Ordbogen online

En stilig och mycket användbar sida.