Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Meänkielen Nettioppi

Meänkielen Nettioppi är nätbaserad språkkurs i meänkieli. Det finns idag en mycket begränsad mängd läromedel i meänkieli och de som finns vänder sig i första hand till barn. Tanken med Meänkielen Nettioppi har varit att ta fram ett läromedel som riktar sig till vuxenstuderande.

Meänkielen Nettioppi

Ljudinspelningar gör att man kan läsa texten samtidigt som man lyssnar på uttalet. Texterna är omväxlande långa och korta och handlar om väder, natur, festligheter, människan, sysslor och berättelser. Kursen innefattar även ordlista och språklära.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Länk till  

Länk til

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.