Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Streektal.net

Languages in the Netherlands

This website focusses on the 'other' original languages of the Netherlands. Besides Dutch, there are three other languages that are officially recognized as regional language.

Limburgish, Low Saxon, Frisian, Zeelandish, Brabantish