Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

JIN

The Japan Information Network

"The Japan Information Network (JIN) site is an Internet website operated by the Japan Center for Intercultural Communications (JCIC). JCIC is an independent public-interest incorporated association that was established in 1953 to introduce Japan " such as its politics, economy, society and culture " and enhance overseas understanding of Japan, as well as to familiarize the Japanese people with information about foreign countries in order to promote their understanding of other countries....."