Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Finska

Språkrådet har ansvar för att finskan vårdas i Sverige. Minigrammatik, fackordlistor, aktualiteter och kort historik över finskan.

Bland ordlistorna som du kan skriva ut direkt kan du hitta:

Hoitoalan ammatteja - Ordlista över vårdyrken
Hovisanasto - Hovordlista
Huoltoselvityssanasto - Vårdnadsutredningsordlista
Jätesanasto - Avfallsordlista
Toimistotarvikesanasto - Ordlista över kontorsartiklar