Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Bildteman på finska

Med hjälp av bild och ljud kan du lära dig finska. På sidan går det att få de finska orden översatta till både svenska och engelska.

Bilderna är över olika teman som du stöter på i din vardag; trafik, i bostaden, grönsaker, verktyg mm.  När du klickar på en bild hör du hur hur ordet skall uttalas.

.