Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Artificial Laerning Intellegence

Wordalist is an intelligent artificial learning coach that adapts to your skill level. You get a personalized learning experience that maximizes the results from your practice efforts

Wordalist samarbetar med språkinstitutioner från Stockholms Universitet. 

Wordalist är gratis efter registrering, övningar finns.