Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Online Vocabulary Aid

Online Vocabulary Aid är interaktivt övningsredskap i engelska. Här finns en mängd övningar i olika svårighetsnivåer som kombinerar bilder och ljud för att förbättra både ordförståelse och stavning.

Online Vocabulary Aid

Online Vocabulary Aid är skapat i så kallad open source (fri källkod). Detta innebär att det andra kan bygga vidare och fortsätta utveckla verktyget.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2011

Creative Commons License
Materialet är licenserat som
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

Att använda materialet

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.