Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Dansk Sprognævn

Motsvarar vårt Språkråd och ansvarar för danska språket och för danskt teckenspråk.

Dansk Sprognævn (DSN) har tre hovedopgaver:
- at følge sprogets udvikling - at svare på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug - at udarbejde den officielle danske retskrivningsordbog.