Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Om våra namn

Namn kan bära på spännande historia, vad betyder ditt namn och vilka namn är mest populära just nu? 

Om våra namn


Historiska museets namnsida berättar hur länge namnet funnits i Sverige, vad det betyder och om det finns några kända personer som burit det.
Till Nomina

 

Historien bakom namnen. Om afrikanska, arabiska, engelska, franska, indiska, irländska, italienska, spanska, tyska namn. Även om mytologiska och bibliska namn.
Till Behind the name

Det finns även en motsvarande sida för efternamn;
Behind the surname


Våra namnsdagar

Namn från alla världens hörn hittar du e den mångkulturella almanackan. Den alternativa namnlängden är en svindlande resa. Den börjar bland universums stjärnor, dyker sedan ner i det vatten där livet på jorden en gång uppstod, och slutar med de egenskaper och känslor vi planterar i våra barn genom de namn vi ger dem.

Du kan själv bidra med namn du saknar i almanackan genom att skicka in ditt bidrag till Mångkulturellt centrum.

Till Mångkulturella Almanackan


Namnstatistik

Statistiska Centralbyråns statistik över vilka namn som används mest i Sverige. 
Du kan också se vilka namn som ökat, skillnader mellan län och hur många som har ett visst namn
Länk här

Obs! Gå en bit ner på sidan så hittar du all namnstatistik.
Namnstatistiken släpps i januari varje år.