Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Dave's ESL Cafe Idea Cookbook

Idétorka? Här finns hjälp. Tipsen är på engelska, men de flesta idéerna fungerar lika bra för andra språk.

Dave's ESL Cafe Idea Cookbook

Många praktiska tips med kluriga och kul titlar, t ex Games: 'Dictation Diddies', 'UNO with a Twist', 'Mysterious Moo - about Magpie Maze', 'Improvement on Hangman' and 'Quizzes'
Business English: 'Marketing Madness', 'Stockticker', 'Defending Your Job With The Present Perfect'
Ideas on how to use the Net with your students
Listening: 'What's that sound?', 'Punctuation Pizza'
Ice Breakers: 'Stars in your Classroom', 'Call my Bluff'
Speaking: 'Sell me on it!', 'On the Spot', 'Fortune Telling' med mycket mera.