Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Utveckling av svenska som andra språk

Med särskild betoning på muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga

S:ta Maria folkhögskola utvecklar svenskt uttal i svenska som andraspråkskurser.

Projektet syftar till att prova IT-stödd uttalsundervisning för att kunna finna nya metoder att arbeta med uttal.