Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mailmål - en språklig dräkt för folkbildande nätsamtal

I den andra rapporten i CFLs skriftserie 2003 skriver Ove Rackner, folkhögskolelärare på Hola folkhögskola om sina erfarenheter kring det skrivna språket i nätburna kurser

"Mailmål är det skriftbaserade samtalsspråk som används i distanskurser med folkbildningskvalitet. Sju samtalssituationer som är typiska för folkbildningen presenteras. En allmän karaktäristik av mailmål ges liksom en teoretisk bakgrund till de olika samtalssituationerna som exemplifieras med autentiska mail från genomförda kurser"

Ur rapportens inledning.