Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

För Botkyrka i Sverige

Vi var eniga i gruppen om att vi ville satsa på de elever som var lågutbildade och har relativt dåliga kunskaper i svenska språket.

Målsättningen kom att bli delvis uppfylld, eftersom vi beslöt att genomföra vårt projekt i Bas-klassen. Elevsammansättningen där är mycket heterogen och spänner över elever med en högskoleutbildning från ett annat land än Sverige, och elever med svag svensk läsförståelse, till 16-åriga svenska elever med skiftande skolbakgrund.