Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flexispråk

Folkuniversitetet i Kristianstads projekt handlar om flexibla språkkurser

I detta projekt ingår planering och genomförande av olika språkkurser med IKT-stöd.

Under projektet har cirkelledare informerats, motiverats och fått hjälp med planeringen av kurser med IKT-stöd. Det har varit en satsning på utveckling av en mer flexibel folkbildningsverksamhet inom språk.

Satsningen har som mål att svara upp mot deltagarnas behov av flexibilitet i undervisningen. Det har skapats förutsättningar att erbjuda kombikurser i tre ämnen.

De lärare som har varit involverade i projektet kan nu själva leda kurserna, engagera deltagarna och öka aktiviteten via nätet.