Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Distansutbildning för fortbildning för språklärare

Dukom-/Socratesprojekt vid Folkuniversitetet

Målen med Dukom-projektet var

  • att nå nya målgrupper (lärare som av geografiska, schematekniska eller personliga skäl inte har någon möjlighet att delta i en ”vanlig” kurs) 
  • att pröva i vilken utsträckning traditionella teacher training sessions kan ersättas genom bl a - deltagarnas eget arbete - utvecklings”samtal” och stöd via First Class och ev telefon (kursledare - deltagare) - utbyte, stödgrupper, arbete i smågrupper via First Class och ev telefon (deltagare - deltagare) - användning av video i stället för ”riktiga” auskultationer 
  • att testa förutsättningarna för en lärarutbildning på distans: tekniska, pedagogiska samt data-/teknikvana hos deltagare och kursledare 
  • att få konkreta underlag för budgeteringen av dyl. utbildningar DUKOM-projektet kopplades ihop med ett internationellt projekt.