Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Arkiv - IT-projekt

Visar 15 av 17 träffar på Arkiv - IT-projekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Engelska för landsbygdsföretagare via internet

  Studieförbundet Vuxenskolan startade med sitt projekt en process för att utveckla det IT-baserade lärandet på landsbygden

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-03-07
 2. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-12-04
 3. Artikel

  För Botkyrka i Sverige

  Vi var eniga i gruppen om att vi ville satsa på de elever som var lågutbildade och har relativt dåliga kunskaper i svenska språket.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-13
 4. Artikel

  Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning

  Vuxenskolan i Skåne provar distansmetodiken i språkcirklar

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-02-15
 5. Artikel

  Mailmål – ett nytt sätt att kommunicera

  Kan du det nya språket mailmål? Ett sätt att kommunicera via Internet som inte är vanligt tal och inte vanligt skriftspråk.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-03-23
 6. Artikel

  Mailmål - en språklig dräkt för folkbildande nätsamtal

  I den andra rapporten i CFLs skriftserie 2003 skriver Ove Rackner, folkhögskolelärare på Hola folkhögskola om sina erfarenheter kring det skrivna språket i nätburna kurser

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-03-10
 7. Artikel

  Internet och hemspråk i folkbildningen

  Vi valde att som ITiS-arbete genomföra ett metodutvecklingsarbete som syftar till att vi ska arbeta internationellt via Internet och bättre ta till vara deltagarnas kunskaper genom att utnyttja att de tillsammans behärskar mer än tio modersmål.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-17
 8. Artikel

  Flexispråk

  Folkuniversitetet i Kristianstads projekt handlar om flexibla språkkurser

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-01-13
 9. Artikel

  Distansutbildning för fortbildning för språklärare

  Dukom-/Socratesprojekt vid Folkuniversitetet

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-12-04
 10. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-12-04
 11. Artikel

  Datorn i språkundervisningen

  ett projekt vid Medborgarskolan i Stockholms län

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-12-04
 12. Varför säger man så?

  Materialet framställt med hjälp av bild, ljud och text som kan hjälpa till att förklara hur det svenska språket är uppbyggt och vilka grammatiska regler som gäller.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-02-22
 13. TolkTerm

  Ett nätverksbaserat tolklexikon på bosniska/ kroatiska/serbiska med termer inom juridik, samhällskunskap och asyl.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-02-19
 14. Webbsida

  Sjukvårdstolkning

  Ett digitalt studiematerial för sjukvårdstolkning.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-09-12 Skapad:2007-09-28
 15. Artikel

  Utveckling av svenska som andraspråk

  Med särskild betoning på muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga

  Källa:

  Uppdaterad:2015-09-02 Skapad:2002-01-09