Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Modersmålsdagen

Att få möjlighet att utveckla sitt modersmål är ett grundläggande behov för varje människa. Den som berövas sitt modersmål får ett svårare liv

Modersmålsdagen

21 februari firas den Internationella Modersmålsdagen som är instiftad av Unesco för att främja språklig mångfald. Dagen har funnits sedan 1999.
 

Vad innebär ordet modersmål?

Ordet modersmål har funnits i svenskan åtminstone sedan 1500-talet. Det är en direktöversättning av latinets lingua materna. Det är det språk som barn lär sig först. I tvåspråkiga familjer kan barn tillägna sig två olika modersmål samtidigt. Inom det svenska skolväsendet är modersmål benämning på språk, annat än svenska, som utgör ett levande inslag i en elevs hemmiljö.

Unescos generaldirektör Irino Bokova, om vikten av att skydda språklig mångfald:

Local languages constitute the majority of languages spoken across our world in the field of science. They are also the most endangered. Excluding languages means excluding those who speak them from their fundamental human right to scientific knowledge.

Hur många språk talas i Sverige och hur många ord finns i svenskan? 
Institutet för språk och folkminnen svarar

Sverige har fem minoritetsspråk
Finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.
Mer om minoritetsspråken och vad de innebär på Institutet för språk och folkminnen.

Pedagogik

Undervisning på två språk. Lyssna på läraren Kati Demiter-Taikon som har en tvåspråkig klass för romska elever. Katis stora inspiratör är den kanadensiske språkvetaren och pedagogen Jim Cummins, som understryker det egna modersmålets betydelse för att eleven ska kunna utveckla all annan språkförståelse. 
Radioprogram, 29 min.

Modersmål
Länkar till lärresurser på olika språk. Sidan är till för att skolelever med andra modersmål ska kunna ta hjälp av länkarna när de följer undervisningen i svensk skola.

Ljudböcker & e-böcker

Gratis e-böcker att ladda ner på olika språk. Tips från Internationella biblioteket

I African Storybook går att det går att hitta barnböcker på flera afrikanska språk. 

Fördjupning & tips

Forvo – Hur uttalas världens alla ord? Forvo innehåller en mängd inläsningar av namn och ord från ett stort antal språk varav svenska är ett. 

Artiklar om svenska språket från Svenska Institutet

Omniglot är en encyklopedi över skriftsystem och språk som kan användas för att lära sig om språk och alfabet och även för att lära sig fraser på massor av olika språk. Kul att använda i klassrummet. Till Omniglot

Karta som illustrerar språken i världen

Bild från Wikimedia: Languages of the World.
De olika färgerna förklaras under kartan.