Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ICC

Ett europeiskt nätverk för språkutbildning och pedagogisk utveckling inom folkbildning och vuxenutbildning.

ICC har ett 40-tal medlemmar i drygt 12 europeiska länder.

Samarbetet handlar om utveckling av kvaliteten i språkutbildning för vuxna genom t ex språklärarfortbildning och olika utvecklingsprojekt, språkcertifikat och kvalitetsstandarder i språkutbildning.

Som spindeln i nätet för stort antal europeiska projekt erbjuder ICC sina medlemmar möjligheten att hålla sig à jour med vad som händer utanför det egna landets gränser.

Medlemmarna är i regel icke-statliga och icke-vinstdrivande organisationer, jämförbara med studieförbunden i Sverige. Också universitet och högskolor som har språk som inslag i annan, t ex teknisk, utbildning finns bland medlemmarna.