Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ethnolouge

Read about, and research the world's 7,097 known living languages.

Ethnolouge

Inkluderar även minoritetsspråk och dialekter.

Man kan söka efter språkets namn eller i vilket land det talas, klickbara kartor hjälper dig att hitta rätt, sökfunktion finns också. Varje land beskrivs utifrån språk och ursprungsspråk, som talas i landet och i hur stor omfattning, antal döva och läskunnighet.