Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi

Det danska lexikonet kombinerar kvalitetsgranskat material och nya bidrag som läsarna skickar in.

En del artiklar är granskade, de har stämpeln Verificeret. Lexikonet bygger på den tryckta Den Store Danske Encyklopædi, senast utgivet 1994-2001.