Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Uppsatser.se

En plattform för uppsatser och nya uppsatsskrivare som vill söka efter information, uppslag och få inspiration.

Uppsatser.se

Varje år lägger 10.000-tals högskolestudenter i Sverige ner många miljoner arbetstimmar på att skriva examensuppsatser. Slutresultatet - d.v.s. alla uppsatser - utgör en massiv kunskapskälla, men all denna kunskap kommer sällan andra till del.
Man kan söka helt fritt eller välja ämnesområde, välja lärosäte eller språk.

På Uppsatser.se kan du idag söka bland tusentals magister- och kandidatuppsatser, dvs. C- D- och Y-uppsatser från svenska högskolor och universitet.