Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Hitta uppsatser - olika söktjänster

Det produceras mycket uppsatser, avhandlingar och granskade artiklar. Här hittar du dem

Samlande söktjänst för avhandlingar och uppsatser

Academic Network är en privat sida för alla som vill hitta till vad som skrivs runt om på universitet och högskolor. Sidan letar i avhandlingar, essäer, uppsatser mm.


Särskilda söktjänster för uppsatser och rapporter


Divas logga
Digitala Vetenskapliga Arkivet - DiVa  är en portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och uppsatser producerade vid 47 olika universitet och högskolor. Du väljer om du vill söka studentuppsatser eller forskningsrapporter.


Libris uppsök - olika uppsatser. Det går att välja nivå på uppsatsen: Bas, Grund och Avancerad. Man kan också välja ämneskategori, under sökrutan ser man hur många uppsatser som finns inom respektive ämnesområde. Databasen omfattar arbeten från senare delen av 1990-talet och framåt.

Libris är vår nationella bibliotekskatalog i Sverige som producerasLibris logga
av Kungliga Biblioteket vilka också står bakom Swepub som är bra att använda när du behöver en översikt av vad som skrivits inom
ett forskningsområde inom svenska lärosäten. Du kan hitta uppsatser i fulltext, abstracts d v s sammanfattningar och citeringar.

Uppsatser.se är också en samlande sida för studentarbeten på olika nivåer.

Här kan du också läsa en Uppsatsguide med ordlista samt en sida för avhandlingar Avhandlingar.se.
Uppsatser.se är en del av AcademicNetwork som det står om här ovan.


DOAJs logga

På andra språk

DOAJ - Directory of Open Access Journals är en prisbelönt projekt där du letar bland 750 vetenskapliga och akademiska tidskrifter med artiklar i fulltext.

Google Scholar spänner över de flesta akademiska vetenskaper: från medicin och fysik, samhällsvetenskap, humaniora,  ekonomi och systemvetenskap mfl. I Google Schoolar slipper du personliga hemsidor och bloggar.

Värt att notera: eftersom det är olika utgivare kan sökresultaten i de olika tjänsterna överlappa varandra.
För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.