Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sök i sociala medier

Söktjänster anpassade efter sociala medier gör att du kan arbeta med och inkludera till exempel twitterinlägg i din informationssökning.

Sök i sociala medier

En handledning om särskilda söktjänster anpassade efter sociala medier. 

Artikeln ger också tips om hur man kan använda de olika kluster som finns i Twitter och andra sociala medier för att komma vidare i sin sökning.

.