Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flöden, kvitter och statusuppdateringar

Känner du behov av att strukturera din informationssökning? I den här boken av Anders Thoresson, får du överblick och hjälp med din omvärldsbevakning.

Bokomslag: Flöden, kvitter

Hur du med hjälp av olika filter, som finns fritt tillgängliga, kan hitta rätt information på nätet som passar dej och dina behov.

Boken finns fritt på Internet.se i olika versioner. Pdf, läsa på datorn (denna version), eller beställa kostnadsfritt från Internet.se. Skriv då till: publikationer@iis.se