Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

The Virtual Training Suite

Handledningar för engelsktalande universitetsstuderande för hjälpa dem att utveckla sin sökteknik på nätet. Här finns över sextio fria handledningar för studier i olika ämnen.

Handledningarna är skrivna av lärare och bibliotekarier.