Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ipl2

Information You can Trust

Ipl2

Denna förtroendeingivande undertitel bygger på att man under många år arbetat fram en modell för hur man skall hantera och sortera kvalitativt bra webbresurser.

Det finns mycket information om varje sida, vill man kan man få ännu mer och då också få reda på hur man indexerat sidan. Alltså att man med hjälp av ämnesord bestämt vad sidan handlar om.

Text från sidan: ipl2 is a public service organization and a learning/teaching environment. To date, thousands of students and volunteer library and information science professionals have been involved in answering reference questions for our Ask an ipl2 Librarian service and in designing, building, creating and maintaining the ipl2's collections. It is through the efforts of these students and volunteers that the ipl2 continues to thrive to this day.