Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Safir

Kvalitesbedömda och kommenterade länkar inom humaniora och samhällsvetenskap.

Ämnessidorna leder till de kollade länkarna leder till sidor både på de skandinaviska språken och, den övervägande delen, på engelska.