Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Fri utbildning

Öppna resurser för den som vill söka kunskap på egen hand under rubrikerna; Samhällslänkar, Hitta kunskap, Öppen utbildning.

Fri utbildning

Syftet med sidan: Webbplatsen friutbildning.se verkar för ett öppet kunskapssamhälle genom att dela länkar till öppna kunskapsresurser, öppna digitala lärresurser, öppna utbildningar samt samhällslänkar, fritt för alla att använda.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.