Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Spindeln

Skolverkets Spindeln hjälper dej att hitta material efter resurstyp, ålder eller ämneskategori. Klart och tydligt orienterar du dej efter dina önskemål.

Spindeln

Du kan ställa in efter språk, resurstyp som experiment, bild. Vidare kan du söka via målgrupp och naturligtvis efter ämne.

Sökningen sker i flera arkiv men är begränsad till de arkiv som innehåller material för skolarbete.