Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Länkskafferiet - Bra länkar för skolan

Skolverkets Länkskafferi är en stor samling länkar till informationskällor på Internet. I nya Länkskafferiet finns numera länkar som innehåller lärarhandledningar och material för lektionsplanering. Nytt är också att det finns spel och "lek-och-lär-länkar". Målgruppen är elever upp till gymnasiet.

Spelbild från Länkskafferiet

Länkskafferiet har bra länkar för skolans olika ämnen. Att länkarna är bra är för att de är utvalda och granskade av lärare och bibliotekarier.

Om man vill kan man prenumerera på nya länkar via RSS och en särskild ingång för elever upp till 12 år har tillkommit. Du kan också välja att bara läsa lättläst. Då kryssar du i rutan strax under sökrutan. Med lättläst menas i första hand texter för yngre men de kan vara användbart för andra målgrupper också.

Vill du se vilka ämnesord som det finns mest länkar under kan du kolla i taggmolnet. 

I Länkskafferiet är webbplatserna grupperade i ämnen och kort beskrivna så att du enkelt och snabbt skall hitta vad du söker. Du kan hitta länkarna på olika sätt. Med hjälp av symboler ser till vilken ålderskategori länkarna passar.

Länkskafferiet har också bra sidor om källkritik och värdering av information.