Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kursnavet

Kursnavet är en lärresursbank på internet fritt tillgänglig för alla. Kursnavet rymmer digitala lärresurser av gymnasiekurser som går att använda ett och ett eller tillsammans med andra. Kursnavet administrerades tidigare av CFL och innehöll också material från folkbildningen - detta finns inte med på denna webbplats.

Så här presenteras Kursnavet på deras hemsida:
I Kursnavets finns moduler som tillsammans utgör färdiga kurser.
Du kan ladda hem digitala lärresurser och bygga din egen kurs.
Med Kursnavet kan du:
- använda en färdig kurs från biblioteket
- bygga en egen kurs med hjälp av bibliotekets digitala lärresurser