Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kollegieblocket

Ämnesresurser i alla dess former från Kalmarsunds Gymnasieförbunds gemensamma sida för delning och erfarenhetsutbyte.

Kollegieblocket

Tanken med Kollegieblocket är att en gemensam plats för lärarnas ämnesvisa kursmaterial, filmer, lektioner, quizzar och förslag på lektionsupplägg.