Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lär dig hitta i den djupa webben

För dig som vill vässa ditt sökande på nätet är det bra att känna till den så kallade djupa webben.

Lär dig hitta i den djupa webben

Resultatet från en sökning i en sökmotor utgör endast en liten del av all information publicerad på internet. Resten finns i den djupa webben, också kallad internets vallgravar. Självklart är den informationen också tillgänglig, men du måste känna till vad för typ av information som finns där och vilka sökmetoder som krävs för att nå den.