Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

DOAB - Directory of Open Access Books

DOAB är en plattform för att öppet hitta akademisk kurslitteratur. 

OAPEN Foundation (Open Access Publication in European Networks) står bakom DOAB.