Beware online "filter-bubbles"

Internetaktivisten Eli Pariser tar upp begreppet "filterbubblor" och hur vi får individanpassade sökresultat som bland annat baseras på tidigare sökningar, cookies och vänners sidor vi besökt. Det vill säga all den information som samlas inom begreppet ”Big Data”.

Föredraget som är textat på svenska, är från en TED-konferens.