Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Migration i siffror

Svensk och internationell statistik om; befolkningsutveckling, ursprungsländer för invandring till Sverige, destinationsländer, beviljade uppehållstillstånd och annat statistiskt material som berör migration. Allt presenterat i olika interaktiva diagram och kartor.

Migration i siffror

Statistiken kommer från de största statistik-producenterna på migrationsområdet bland annat svenska myndigheter, EU-kommissionen, OECD och FN. Den återspeglar lagstiftningen och myndigheternas definitioner och begrepp på migrationsområdet.

Delmi som sammanställt statistiken sorterar under Regeringskansliet.